The 2020 & 2021 Awards Ceremony of the 1985 CS Graduates Education & Development Fund and Yang Yuanqing Education Fund Was Grandly Held

Released Time: 2021-07-17

On July 17, 2021, the 2020 & 2021 awards ceremony of the 1985 CS Graduates Education & Development Fund and Yang Yuanqing Education Fund was grandly held at the No.200 Lecture Hall at SEIEE Building No.3. CS alumni who graduated in 1985 came to the campus for the ceremony, including Mr. Lu Jianjun, Mr. Sui Ruiming and Mr. Jiang Yongguang. Vice President of SJTU Zhang Ansheng, secretary-general of SJTU Education Development Foundation Cheng Jiaojie, vice director of SJTU Alumni Association Zhang Liqiang, secretary of the party committee of SEIEE Su Yuezeng, vice dean of SEIEE Xue Guangtao, head of the CS Department Zhang Liqing, secretary of the party committee of the CS Department Zhu Haojin, Prof. Pan Yonghua, Prof. Hou Wenyong and CS teachers and students attended the ceremony. Mr. Lu Jianjun hosted the ceremony as the secretary-general of the fund. 


1626522001303032641.pngAwardees of the 6th Award of the 1985 CS Graduates Education & Development Fund and Yang Yuanqing Education Fund

 

Sun Yongqiang Young Professorship:

Assoc. Prof. Li Chao

 

PhD Fellowship

Li Yonglu (supervised by Prof. Lu Cewu)

Li Zuchao (supervised by Prof. Zhao Hai)

Wang Runzhong (supervised by Prof. Yang Xiaokang and Assoc.Prof. Yan Junchi).

 

Graduate Fellowship

Qin Jiarui (supervised by Prof.Yu Yong),

Chen Runjin (supervised by Assoc. Prof. Shen Yanyan)

Xu Yi (supervised by Prof. Zhao Hai).

 

Undergraduate Inspiration Scholarship:

Fang Hongjie, Wang Xinkai, Zhang Yunhao, Lin JIanghao, Zhao Haodong, Chen Weijun, Wang Weizhe, Hao Hongkun

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Awardees of the 5th Award of the 1985 CS Graduates Education & Development Fund and Yang Yuanqing Education Fund

 

Outstanding Young Faculty:

Assoc. Prof. Cheng Fan

 

Excellent Doctoral Students: 

Niu Chaoyue (supervised by Prof.Wu Fan), 

Zhang Jianfu (supervised by Prof. Zhang Liqing), 

Cheng Weiyu (supervised by Prof. Huang Linpeng).

 

Excellent Master Students: 

Pang Bo (supervised by Prof. Lu Cewu),

Zhao Yanbini (supervised by Prof. Yu Kai)

Luo Ying (supervised by Prof. Zhao Hai).

 

Excellent Undergraduate Students:

Yang Peihao, Lai Hang, Liu Hanwen, Ji Zhe, Cao Jinkun, Liu Zihan, Liu Xu, Yang Pengyu, Xi Yunjia, Hao Hongkun


Contact webmaster@cs.sjtu.edu.cn

Copyright @ 2013 SJTU Computer Science & Engineering All Rights Reserved