Jingwen's Homepage

Graduate Students

61913 cong guo
Yuxian Qiu Cong Guo
(Ph.D. 2015, co-advised)
(M.S. 2017)

WechatIMG452Image uploaded from iOS
Wei Zhang Yangjie Zhou
(Ph.D. 2017, co-advised)
(Ph.D. 2018)

Yue Guan (M.S. 2017, currently at Waseda University)Undergraduate Students
Ding Zhou
Yesheng Ma
Mengyang Liu


Past Students
Xinzhe Li
Yadong Luo